ZulipHost

Maarten Draijer

Via dit project wordt een platform ontwikkeld waarbij geautomatiseerd Zulip-omgevingen kunnen worden aangemaakt waarmee gedistribueerde teams beter samen kunnen werken. Dit project wordt ondersteund door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.

worldglobe

Ready to create your own GitLab instance?

Get started Contact us