Wat is Design Management en wat heeft GitLab ermee te maken?

GitLabHost

what-is-design-management

Bij softwareontwikkeling denk je al snel aan slimme engineers die ingewikkelde code schrijven om een briljante app te bouwen. Dat is een belangrijk onderdeel, maar het ontwikkelen van software is veel meer dan dat. 1 van de andere onderdelen die steeds belangrijker wordt binnen DevOps, is Design Management. Wat dat Design Management precies inhoudt? En wat het te maken heeft met GitLab? Dat bespreken we in deze blogpost.

Design Management in het algemeen

Als je online zoekt naar ‘Design Management’, krijg je een heel arsenaal aan uitgebreide betekenissen. Het Design Management Insitute geeft de volgende:

 

“Design management encompasses the ongoing processes, business decisions, and strategies that enable innovation and create effectively-designed products, services, communications, environments, and brands that enhance our quality of life and provide organisational success.”

 

Oftewel:

“Simply put, design management is the business side of design.”

Design Management lijkt ooit in het leven te zijn geroepen omdat de kloof tussen marketing & sales- en design & development-afdelingen binnen bedrijven te groot was. De business wilde vooral mooie producten aanbieden aan de klant, zonder te bedenken of dit technisch mogelijk is. De design & development-afdeling daarentegen was vooral gefocust op dat wat technisch mogelijk is, zonder rekening te houden met de behoeften klant.

 

Design Management gaat daarom uit van Design Thinking, waarbij inzichten van de designer worden gebruikt om de wensen van de klant te matchen met dat wat technisch mogelijk is en financieel gezien ook werkt.

De rol van Design Management in DevOps

In softwareontwikkeling heeft Design Management een vergelijkbare betekenis: het maken en bouwen van het design van de app, waarbij rekening wordt gehouden met dat wat de klant wil én de technische mogelijkheden. Design Management is daarom een essentieel onderdeel van goede softwareontwikkeling.

 

Er is in de laatste jaren overigens een wildgroei aan termen voor de rol van Design Management binnen softwareontwikkeling ontstaan. Het wordt ook wel UX-strategie, Design Leadership, digital product design management en DesignOps genoemd.

 

GitLab is gebouwd als systeem voor de gehele DevOps-cyclus. Het is dus ook niet zo raar dat GitLab ervoor heeft gekozen om Design Management een integraal onderdeel te laten zijn van hun product. Of, zoals GitLab zelf aangeeft: “We want to treat Product Designers as first-class users within GitLab and support their workflows as good as any product can”.

Design Management in GitLab

Design Management is binnen GitLab gericht op product designers die veel samenwerken met product managers en softwareontwikkelaars. Op dit moment kunnen product designers al mock-ups uploaden naar een issue, zodat teamleden opmerkingen kunnen plaatsen over het ontwerp.

 

En, zoals ook GitLab zelf zich steeds verder ontwikkelt en beter wordt , geldt dat ook voor de rol van Design Management binnen GitLab. GitLab heeft dan ook een duidelijke visie voor de toekomst om designers en software-ontwikkelaars steeds gemakkelijker en effectiever met elkaar te laten samenwerken.

 

De volgende features staan op de planning voor de toekomst:

  1. Updaten van mock-ups, bewaren van verschillende versies. Een goede samenwerking tussen designers, ontwikkelaars en product managers is hard nodig, maar in de realiteit vaak lastig en onoverzichtelijk. De prioriteit van GitLab ligt daarom op het vereenvoudigen van die samenwerking. Dat doen ze eerst door ervoor te zorgen dat ontwerpen aan de hand van de geplaatste opmerkingen geüpdatet kunnen worden. Bovendien wordt de oude versie van de mock-up bij een aanpassing automatisch bewaard. Zo kun je altijd weer terugkeren naar vorige versies.
  2. Beoordelen en goedkeuren van designs. De volgende stap is het invoeren van een proces om eenvoudig designs te kunnen beoordelen en goedkeuren.
  3. Klikbare prototypes. Op dit moment is het alleen mogelijk om statische ontwerpen te uploaden. Om de gebruikerservaring goed weer te geven, kan het handig zijn om ook interactieve mock-ups of wireframes te kunnen uploaden. In volgende versies wil GitLab het daarom ook mogelijk maken om klikbare ontwerpen te delen.

GitLab’s kracht ligt in het feit dat ze de single source of truth zijn voor het plannen, bouwen, onderhouden en verbeteren van software. De functionaliteiten die binnen GitLab worden gebruikt voor het plannen en schrijven van code, kunnen daarom op een soortgelijke manier worden gebruikt voor het integreren van Design Management:

  • De Design workflow kan eenvoudig toegevoegd worden aan de planning- en development-workflow. Op die manier worden designers eerder in het bouwproces betrokken en is de kans op fouten en miscommunicatie een stuk kleiner.
  • Version control voor broncode is een kerncompetentie van GitLab. De kennis hiervan kan GitLab uitstekend gebruiken voor het bouwen van version control-functionaliteiten met betrekking tot designs.

Dev- en DesignOps: steeds gemakkelijker samenwerken

Steeds meer bedrijven zien het belang in van een goede samenwerking tussen de ontwerpers en de bouwers van een digitaal product. Je houdt tegelijkertijd rekening met de behoeften van de klant én de technische mogelijkheden.

 

Met de focus op Design Management borduurt GitLab voort op hun one stop shop-filosofie voor softwareteams. Bovendien helpt hun kennis en ervaring rondom het bouwen van slimme workflows en versiebeheer-functies voor code bij het bouwen van tools voor Design Management. De werkelijke design-functies die op dit moment beschikbaar zijn binnen GitLab staan misschien nog in de startblokken, maar de vooruitzichten hiervoor zien er wat ons betreft bijzonder goed uit. We zien uit naar de volgende release!

Ready to create your own GitLab instance? Create an account or get in touch.
worldglobe

Ready to create your own GitLab instance?

Get started Contact us